Skibińska Magdalena, Mediacja w erze Covid-19 (koronawirusa)

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Mediacja w erze Covid-19 (koronawirusa)

Niniejszy komentarz odnosi się do prawnych i praktycznych aspektów związanych z przeprowadzaniem mediacji, w tym wad i zalet korzystania z mediacji online, dopuszczalnych sposobów jej prowadzenia oraz skutków zawartej w ten sposób ugody.

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access