Mediacja pracownicza. Alternatywna metoda rozwiązywania konfliktów w praktyce - OpenLEX

Guryn Halina, Mediacja pracownicza. Alternatywna metoda rozwiązywania konfliktów w praktyce

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Mediacja pracownicza. Alternatywna metoda rozwiązywania konfliktów w praktyce

Artykuł w obszernej formie prezentuje tematykę mediacji jako alternatywnej metody rozstrzygania sporów w naszym kraju. Główna część tekstu poświęcona jest przedstawieniu praktycznych doświadczeń we wdrażaniu mediacji pracowniczych w jednej z działających w Polsce firm. W artykule można znaleźć odpowiedź, jakie były źródła decyzji o zastosowaniu mediacji w rozwiązywaniu konfliktów wewnątrz organizacji, w jaki sposób ta metoda jest realizowana, jak przygotowywano menedżerów i pracowników do nowej metody, a także jakie dylematy stoją przed praktykami zarówno odpowiedzialnymi za zarządzanie HR, jak i specjalistami w zakresie mediacji i prawnikami, na temat wprowadzania w życie tego sposobu rozwiązywania sporów. Artykuł warto polecić szefom firm i menedżerom HR zainteresowanym tematykę mediacji pracowniczych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX