Mediacja po reformie KPC - OpenLEX

Skibińska Magdalena, Mediacja po reformie KPC

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Mediacja po reformie KPC

Celem niniejszego komentarza jest zaprezentowanie zmian w zakresie mediacji wprowadzonych ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. W odniesieniu do mediacji znowelizowane zostały przepisy dotyczące sposobu poboru i przyznawania wynagrodzenia mediatora i zwrotu wydatków związanych z prowadzeniem mediacji oraz podstawy prawnej wydawania postanowień o skierowaniu do mediacji i postanowień o zatwierdzeniu ugody mediacyjnej na posiedzeniu niejawnym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX