Mediacja gospodarcza - OpenLEX

Szymański Kamil, Mediacja gospodarcza

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2015 r.
Autor:

Mediacja gospodarcza

Komentarz omawia mediację, jako narzędzie służące rozwiązywaniu sporów pomiędzy przedsiębiorcami, stanowiące alternatywę dla procesu sądowego. Autor wskazuje na regulacje prawne dotyczące mediacji zawarte w k.p.c. oraz na najistotniejsze zasady odnoszące się do tej metody rozwiązywania konfliktów. W komentarzu zwrócono także uwagę na zalety mediacji dla przedsiębiorcy - wierzyciela jako potencjalnej strony postępowania sądowego dochodzącej swojej należności od dłużnika, a w szczególności na kwestię przerwania biegu terminu przedawnienia na skutek wszczęcia mediacji, wykonalność ugody zawartej przed mediatorem oraz niskie koszty postępowania mediacyjnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX