Mediacja - OpenLEX

Habryn-Chojnacka Ewa, Mediacja

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 29 czerwca 2022 r.
Autor:

Mediacja

Komentarz prezentuje instytucję mediacji jako szczególnej postaci ugodowego zakończenia sporu. Autorka prezentuje postępowanie mediacyjne, omawia istotę tego postępowania i różnice pomiędzy mediacją a zawezwaniem do próby ugodowej. Komentarz zawiera wskazówki odnośnie wszczęcia i prowadzenia postępowanie mediacyjnego, omawia zagadnienie umów mediacyjnych i wymogi, jakie powinien spełniać wniosek o mediację. Komentarz omawia również sytuację wszczęcia mediacji na podstawie postanowienia sądu. Autorka przedstawia uwagi na temat osoby mediatora, wymogi, jakie są mu stawiane oraz przysługujące mu wynagrodzenie. Ponadto komentarz przedstawia zasady ponoszenia kosztów związanych z mediacją oraz omawia kwestię dokumentowania przebiegu mediacji i zatwierdzania przez sąd ugody zawartej prze mediatorem, a także znaczenie ugody dla dochodzenia roszczeń.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX