Żach Jakub, Matryca stawek VAT i Wiążąca Informacja Stawkowa - zmiany wyczekiwane przez przedsiębiorców

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Matryca stawek VAT i Wiążąca Informacja Stawkowa - zmiany wyczekiwane przez przedsiębiorców

Podatnicy często borykają się z problemem poprawnego sklasyfikowania danego towaru lub usługi, co w efekcie skutkuje realnym ryzykiem przyporządkowania błędnej stawki podatku od towarów i usług (VAT). Wątpliwości interpretacyjne są efektem rozbudowanego, skomplikowanego oraz wewnętrznie niespójnego systemu klasyfikacji towarów i usług. Co istotne, przedsiębiorca, który uzyskał opinię klasyfikacyjną Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) nie jest prawnie chroniony w powyższym zakresie, zaś organy podatkowe w każdej chwili mogą zakwestionować przyjęte przez niego rozwiązanie. Na skutek wieloletniej krytyki oraz licznych postulatów pojawiających się ze strony przedsiębiorców wprowadzono zmianę, która ma na celu zastąpienie obowiązującej klasyfikacji stawek VAT nową matrycą, opartą na Nomenklaturze Scalonej, a także wprowadzenie instytucji Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS).

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access