Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autorzy:

Maski i półmaski z wymiennymi filtrami i filtropochłaniaczami

Wyniki badań czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy oraz ocena ryzyka z tym związana mają decydujący wpływ na podjęcie stosownych środków technicznych, organizacyjnych a w ostateczności ochrony osobistej mających na celu ochronę pracowników. Należy pamiętać, iż odpowiedzialność karną w tym zakresie ponosi pracodawca. Najczęściej stosowanymi środkami ochrony indywidualnej do ochrony dróg oddechowych są maski i półmaski z wymiennymi filtrami i filtropochłaniaczami są. W zależności od potrzeb używa się masek osłaniających całą twarz lub półmasek osłaniających usta i nos.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?