Dobska Monika, Marketingowa interpretacja jakości w usługach medycznych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Marketingowa interpretacja jakości w usługach medycznych

Niniejszy komentarz opisuje znaczenie marketingowej interpretacji jakości w usługach medycznych. Przedstawiono podstawy teoretyczne i definicyjne marketingowej jakości oraz kryteria i przesłanki kontroli jakości.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX