Karkowski Tomasz, Marketing farmaceutyczny

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Marketing farmaceutyczny

Niniejszy artykuł opisuje problematykę marketingu farmaceutycznego. Przedstawiono definicję samego marketingu oraz marketingu mix w zakresie rynku farmaceutycznego. Omówiono w szczególności takie elementy marketingu jak produkt, cena, dystrybucja oraz promocja.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX