Tomaszewska Barbara, Mały ZUS dla przedsiębiorców od 2019 r.

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Nieaktualny
Autor:

Mały ZUS dla przedsiębiorców od 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 r. zmniejszeniu ulegną składki ZUS dla drobnych przedsiębiorców. Przedsiebiorcy będą mogli opłacać składki w zależności od uzyskiwanego przychodu. Nowe regulacje obejmą przedsiębiorców, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą indywidualnie. Z nowych uprawnień nie będą mogli skorzystać wspólnicy spółek. Uprawnienie to będzie również ograniczone czasowo.

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access