Król Arkadiusz, Majątek wspólny a majątek osobisty dłużnika

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Majątek wspólny a majątek osobisty dłużnika

Komentarz poświęcony jest omówieniu ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej i występujących w niej mas majątkowych tj. majątku wspólnego oraz majątków osobistych każdego z małżonków. W komentarzu opisano zasady powstawania ustroju wspólności majątkowej oraz jego prawny charakter. Autor poddaje analizie skład obu mas majątkowych z wyszczególnieniem rodzaju przedmiotów majątkowych do nich wchodzących. Dalej opisano zasady przenoszenia przedmiotów majątkowych między majątkiem wspólnym, a majątkami osobistymi każdego z małżonków oraz zasady rozliczania dokonanych nakładów pomiędzy poszczególnymi masami majątkowymi.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX