Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Magazynowanie odpadów

1.Definicja magazynowania odpadów

Pojęcie magazynowania odpadów zostało zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach – dalej u.o. Istotne jest rozróżnienie trzech rodzajów magazynowania wskazanych w definicji, ponieważ niektóre wymagania są zróżnicowane ze względu na rodzaj magazynowania. Najmniej wymagań dotyczy wstępnego magazynowania odpadów przez ich wytwórcę. Jako wstępne magazynowanie rozumiane jest magazynowanie odpadów przez wytwórcę w miejscu ich wytworzenia (rozumianego jako teren zakładu, w którym odpady zostały wytworzone, a nie konkretne miejsce na obszarze tego zakładu).

Tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów jest elementem zbierania odpadów, a tym samym jest przedmiotem zezwolenia na zbieranie odpadów. Poza nielicznymi wyjątkami zbieranie odpadów wymaga uzyskania zezwolenia, w którym są określane informacje dotyczące magazynowania odpadów. Analogicznie w przypadku magazynowania odpadów poprzedzającego proces przetwarzania odpadów przez prowadzącego...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?