Nowak Maciej Jacek, Lokale socjalne oraz pomieszczenia tymczasowe w gospodarce gminnej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Nieaktualny
Autor:

Lokale socjalne oraz pomieszczenia tymczasowe w gospodarce gminnej

Celem komentarza jest przedstawienie najważniejszych problemów związanych z gospodarowaniem przez gminę lokalami socjalnymi oraz pomieszczeniami tymczasowymi. Ten element gospodarki mieszkaniowej gminy może budzić dużo sporów i kontrowersji. Pamiętać przy tym trzeba, że część założeń ustawowych nie jest w gminach realizowana. W komentarzu odniesiono się więc również do praktycznego wymiaru całego procesu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX