Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Limity połowów na Bałtyku dla rybaków i wędkarzy w 2020 r.

Tytuł aktu prawnego

Rozporządzenie 2019/1838 ustalające uprawnienia do połowów na 2020 rok w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb w Morzu Bałtyckim oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/124 w odniesieniu do uprawnień do połowów w innych wodach

Podmioty, których dotyczy akt prawny

rybacy

wędkarze morscy

inspekcja rybołówstwa morskiego

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Opis aktu prawnego

Rozporządzenie 2019/1838 ustalające uprawnienia do połowów na 2020 rok w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb w Morzu Bałtyckim, dalej rozporządzenie 2019/1838, określa zwłaszcza:

całkowity dopuszczalny połów (TAC) w Morzu Bałtyckim najważniejszych z handlowego punktu widzenia dziesięciu gatunków ryb w przyszłym roku oraz

kwoty dla państw członkowskich na ten czas.

Ze względu na trudne warunki w Morzu Bałtyckim, zmniejszono uprawnienia do połowów dla większości stad ryb. Jedynymi wyjątkami są uprawnienia dla połowów śledzia w Zatoce Ryskiej (zwiększono TAC) i łososia w Zatoce Fińskiej (utrzymano dotychczasowy TAC).

Szczególnie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację