Król Tomasz, Likwidacja samorządowego zakładu budżetowego w celu zawiązania spółki z o.o. lub akcyjnej - skutki w podatku dochodowym od osób prawnych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Likwidacja samorządowego zakładu budżetowego w celu zawiązania spółki z o.o. lub akcyjnej - skutki w podatku dochodowym od osób prawnych

Podstawą prawną dla likwidacji zakładu budżetowego w celu przekształcenia w spółkę z o.o. albo spółkę akcyjną są przepisy o gospodarce komunalnej. Ustanawiają one szczególny tryb powstawania spółek tego typu. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może, w drodze uchwały, zdecydować o likwidacji samorządowego zakładu budżetowego w celu zawiązania spółki akcyjnej albo spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez wniesienie na pokrycie kapitału spółki wkładu w postaci mienia samorządowego zakładu budżetowego pozostałego po jego likwidacji. Jednocześnie przepisy nakazują traktować powyższą transformację jednego podmiotu w drugi jako przekształcenie. Spółka powstała w wyniku przekształcenia wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością samorządowego zakładu budżetowego. Ma to konsekwencje na gruncie przepisów podatkowych, np. w zakresie amortyzacji oraz uprawnień takich jak prawo do zwolnień podatkowych przysługujących przed przekształceniem zakładowi budżetowemu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX