Artymionek Paweł, Citko Adam, Likwidacja LIBOR a umowy o kredyty we frankach

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autorzy:

Likwidacja LIBOR a umowy o kredyty we frankach

LIBOR to referencyjna wysokość oprocentowania depozytów i kredytów na rynku międzybankowym w Londynie. Z końcem roku przestaną być publikowane stawki LIBOR, także dla kredytów frankowych. Od 1 stycznia 2022 r. wskaźniki LIBOR dla franka szwajcarskiego zostaną zastąpione wskaźnikami SARON. W komentarzu praktycznym omówione zostały konsekwencje prawne, a także komplikacje prawne i faktyczne niniejszych zmian.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX