Sobolewska Marianna, Likwidacja działalności osoby fizycznej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Likwidacja działalności osoby fizycznej

Zakończenie działalności gospodarczej, prowadzonej indywidualnie, poza złożeniem wniosku o wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej, pociąga za sobą konieczność dokonania jeszcze szeregu innych czynności. To, jakie one będą, zależy w głównej mierze od zasad według jakich ta działalność była opodatkowana, jak również od tego, czy zatrudniani byli pracownicy. Część z nich jest analogiczna do tych, które przedsiębiorca wykonał zakładając firmę.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX