Letnia odzież ochronna i robocza - jak zadbać o bezpieczeństwo pracowników w upały - OpenLEX

Ambroziewicz Maciej, Letnia odzież ochronna i robocza - jak zadbać o bezpieczeństwo pracowników w upały

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Letnia odzież ochronna i robocza - jak zadbać o bezpieczeństwo pracowników w upały

Praca w podwyższonej temperaturze nie jest obojętna dla ludzkiego organizmu, a tym samym może mieć niekorzystny wpływ na zdrowie pracowników. Zbyt wysoka temperatura negatywnie wpływa na obciążenie ośrodkowego układu nerwowego, mając tym samym wpływ na złe samopoczucie oraz zmniejszenie wydolności fizycznej i psychicznej już nawet przy wykonywaniu lekkich prac. U osób narażonych przez dłuższy czas na działania wysokich temperatur obserwuje się trudności w koncentracji uwagi (pracownik popełnia więcej błędów), a także upośledzenie zdolności do wykonywania czynności wymagających zręczności i precyzji. Podczas pracy wykonywanej przy ok. 35 stopniach Celsjusza występują zaburzenia gospodarki wodnej i elektrolitowej, znaczne obciążenie pracy serca i układu krążenia, a także silne zmęczenie. Mając na uwadze powyższe, pracodawca zatrudniający pracowników w takich warunkach powinien podejmować działania zmierzające do ograniczenia szkodliwego ich wpływu na zdrowie zatrudnionych, nie tylko poprzez zapewnienie odpowiedniej wentylacji pomieszczeń przeznaczonych do wypoczynku pracowników, napojów wzbogaconych w sole mineralne i witaminy, ale również odzieży roboczej i ochronnej dostosowanej do pracy w podwyższonych temperaturach spowodowanych warunkami atmosferycznymi.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX