Lepsza ochrona konsumenta w sklepie, sieci i w domu - OpenLEX

Sieradzka Małgorzata, Lepsza ochrona konsumenta w sklepie, sieci i w domu

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Lepsza ochrona konsumenta w sklepie, sieci i w domu

Tytuł aktu prawnego

Dyrektywa 2019/2161 zmieniająca dyrektywę 93/13/EWG, dyrektywę 98/6/WE, dyrektywę 2005/29/WE oraz dyrektywę 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia przepisów UE dotyczących ochrony konsumenta

Podmioty, których dotyczy akt prawny

konsumenci

przedsiębiorcy

Opis aktu prawnego

Celem omawianej dyrektywy, której pakiet zmian nazwano „Nowym ładem dla konsumentów” (ang. New deal for consumers) jest wzmocnienie mechanizmów dotyczących ochrony interesów konsumentów. Większość zmian dotyczy dyrektywy 2005/29/WE i dyrektywy 2011/83/UE. Pozostałe dwie dyrektywy, tj. dyrektywa 93/13/EWG i dyrektywa 98/6/WE podlegają zmianom jedynie w zakresie dotyczącym sankcji z tytułu naruszenia praw konsumentów wprowadzając sankcje za naruszenie przepisów dyrektyw. Zmienione przepisy dyrektywy 93/13/EWG i dyrektywy 98/6/WE określają kryteria, wedle których powinno być oceniane naruszenie, oraz dopuszczalną wysokość kary finansowej, która uzależniona będzie od rocznego obrotu przedsiębiorcy.

1.Zmiany w dyrektywie 2005/29/WE o nieuczciwych praktykach handlowych

Zmiany przewidują:

możliwość dodania przez państwa...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX