Leki biopodobne – wybrane zagadnienia - OpenLEX

Kondrat Mariusz, Leki biopodobne – wybrane zagadnienia

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 11 czerwca 2016 r.
Autor:

Leki biopodobne – wybrane zagadnienia

Wzrost znaczenia terapeutycznego i ekonomicznego leków biopodobnych wymusza na państwach członkowskich refundowanie jak największej ich liczby. Niestety, pomimo atrakcyjności produktów biopodobnych na gruncie polskiego ustawodawstwa procedura ich refundacji nie rokuje zwiększenia ich dostępności dla pacjentów. W środowiskach medycznych podnoszone są postulaty zmiany obowiązującej ustawy refundacyjnej w celu wyodrębnienia leków biologicznych i biopodobnych jako grupy szczególnej, która powinna być objęta odrębną procedurą refundacyjną, jednak ostatnie nowelizacje nie odniosły się w żaden sposób do tego problemu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?