Lenczowska - Soboń Katarzyna, Lekarz jako biegły sądowy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 30 czerwca 2023 r.
Autor:

Lekarz jako biegły sądowy

Komentarz opisuje status lekarza wykonującego funkcję biegłego sądowego. Omówiono w szczególności proces powołania lekarza na biegłego sądowego, przysługujące mu wynagrodzenie (oraz zasady jego ustalania), a także określono wymogi formalno-prawne opinii sporządzonej przez biegłego. Uwzględniono także specyfikę wykonywania funkcji biegłego sądowego przez lekarzy w procesie karnym oraz cywilnym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX