Sender Magdalena, Legitymacje szkolne i przedszkolne

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Legitymacje szkolne i przedszkolne

Legitymacja szkolna (przedszkolna) jest dokumentem potwierdzającym tożsamość ucznia oraz fakt jego uczęszczania do szkoły (przedszkola), a także poświadczającym uprawnienia do korzystania z określonych w ustawie ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu kolejowego i autobusowego oraz uprawnienia do usług związanych ze statutową działalnością szkoły (przedszkola).

Legitymacje szkolne wydawane są uczniom (słuchaczom) szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Legitymacje te wydają szkoły (placówki) publiczne i szkoły (placówki) niepubliczne.

Legitymacje przedszkolne wydawane są dzieciom uczęszczającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego. Legitymacje te wydają odpowiednio publiczne i niepubliczne przedszkola i szkoły podstawowe oraz osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego.

Dla dzieci odbywających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego wydawane są zaświadczenia o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego. Zaświadczenie wydaje dyrektor placówki, w której dziecko odbywa obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX