Legalizacja samowoli budowlanych na nowych zasadach - OpenLEX

Bursztynowicz Michał, Legalizacja samowoli budowlanych na nowych zasadach

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Legalizacja samowoli budowlanych na nowych zasadach

W dniu 19 września 2020 r., co do zasady, wejdzie w życie ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Ta ustawa nowelizująca zmieni w szczególności dotychczasowy sposób prowadzenia postępowania legalizacyjnego przez organy nadzoru budowlanego oraz wprowadzi tzw. megaabolicję, czyli uproszczone postępowanie legalizacyjne dla samowoli budowlanych, od zakończenia budowy których upłynęło co najmniej 20 lat. Niniejszy komentarz omawia przepisy art. 48-49i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – dalej pr. bud., w brzmieniu po nowelizacji (części nowego rozdziału 5a – Postępowanie w sprawie rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych z naruszeniem ustawy).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX