Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Leasing środków transportu a amortyzacja podatkowa w CIT

Amortyzacja stanowi rachunkowe odwzorowanie utraty wartości środka transportu w czasie – niezbędne w celu czy to zgodnego z rzeczywistością odwzorowania sytuacji majątkowej jednostki (amortyzacja bilansowa), czy to rozliczenia w czasie kosztów podatkowych nabycia takich składników majątku. Dotyczy również składników majątku używanych na podstawie umów leasingu, w takim jednak przypadku jej celem jest odpowiednie powiązanie skutków podatkowych z ekonomiczną treścią umowy leasingu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację