Tomaszewska Barbara, Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą

Pracownik uprawniony do urlopu rodzicielskiego może łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX