Gąsiorek Piotr, Łączenie stanowisk dyrektora szkoły i zastępcy wójta w szkole lub placówce prowadzonej przez ten sam organ prowadzący

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Łączenie stanowisk dyrektora szkoły i zastępcy wójta w szkole lub placówce prowadzonej przez ten sam organ prowadzący

Komentarz wyjaśnia, czy nauczyciel, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły lub placówki, może podjąć inne zatrudnienie lub wykonywać inne czynności, w szczególności - czy może pełnić funkcję zastępcy wójta gminy, która prowadzi daną szkołę lub placówkę. Opracowanie omawia również sytuację odwrotną, mianowicie pełnienie przez zastępcę wójta funkcji dyrektora szkoły lub placówki prowadzonej przez gminę, w której pełni funkcję zastępcy wójta.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy