Koralewski Michał, Łączenie się spółek z udziałem spółek osobowych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2024
Status: Aktualny
Autor:

Łączenie się spółek z udziałem spółek osobowych

Komentarz poświęcony jest syntetycznemu przedstawieniu procedur łączenia się spółek kapitałowych z udziałem spółek osobowych. Szczególną uwagę w komentarzu zwrócono na rolę notariusza w przygotowaniu oraz przeprowadzeniu tego typu transformacji podmiotowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX