Kwalifikacje zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach ponadpodstawowych - OpenLEX

Lodziński Krzysztof, Kwalifikacje zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach ponadpodstawowych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Kwalifikacje zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach ponadpodstawowych

W opracowaniu zostały omówione wymagania kwalifikacyjne, które od 1.09.2017 r. obowiązują nauczycieli zatrudnionych w szkołach ponadpodstawowych. Czytelnik będzie mógł się dowiedzieć, jakich kwalifikacji wymaga się obecnie od nauczycieli zatrudnionych w szkołach ponadpodstawowych w zależności od rodzaju prowadzonych zajęć lub nauczanego przedmiotu. Komentarz przeznaczony jest dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych i dotychczasowych ponadgimnazjalnych, nauczycieli, organów prowadzących szkoły oraz dla osób zainteresowanych problematyką kwalifikacji zawodowych nauczycieli.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX