Bursztynowicz Michał, Kwalifikacje i zakres odpowiedzialności osób wytypowanych do prowadzenia c-KOB

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Kwalifikacje i zakres odpowiedzialności osób wytypowanych do prowadzenia c-KOB

Z dniem 1 stycznia 2023 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, zmieniające regulacje ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowane – dalej pr. bud., dotyczące prowadzenia książki obiektu budowlanego, w tym prowadzenia jej w postaci elektronicznej w systemie c-KOB (zwanym też potocznie systemem eKOB). Z komentarza dowiesz kto od 2023 r. jest odpowiedzialny za prowadzenie książki obiektu budowlanego, w tym jak wygląda to od strony praktycznej w systemie c-KOB, uwzględniając uwagi techniczne zawarte w instrukcji użytkownika c-KOB opracowanej przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX