Milczarek Kamila, Kwalifikacja zdarzeń wypadkowych na przykładach z wykorzystaniem orzecznictwa

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Kwalifikacja zdarzeń wypadkowych na przykładach z wykorzystaniem orzecznictwa

W przypadku wystąpienia zdarzenia wypadkowego w zakładzie pracy właściwym sposobem postępowania jest powołanie zespołu powypadkowego i przeprowadzenie postępowania mającego na celu określenie okoliczności i przyczyn wypadku oraz dokonania na tej podstawie kwalifikacji prawnej zdarzenia, uznając je (albo nie) za wypadek przy pracy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX