Ogonowska Adrianna, Kwalifikacja przedsięwzięcia przy ubieganiu się o wydanie decyzji środowiskowej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Kwalifikacja przedsięwzięcia przy ubieganiu się o wydanie decyzji środowiskowej

Prawidłowe zakwalifikowanie przedsięwzięcia stanowi kluczową kwestię w procesie inwestycyjno-budowlanym zarówno z punktu widzenia inwestora, jak i organów administracji publicznej prowadzących postępowanie lub biorących w nim udział. To od tego bowiem zależy, czy mamy do czynienia z przedsięwzięciami wymagającymi uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz czy potrzebne będzie przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, a zatem ile potrwa uzyskanie zezwolenia na inwestycję, które jest nam potrzebne do realizacji inwestycji. Niniejsze opracowanie dotyczy wyłącznie pierwotnej klasyfikacji przedsięwzięcia, nie uwzględnia natomiast aspektów modyfikacji i zmian w przedsięwzięciach już istniejących.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX