Kwalifikacja prawna zdarzeń polegających na zadaniu pokrzywdzonemu ciosu nożem - OpenLEX

Janczukowicz Krzysztof, Kwalifikacja prawna zdarzeń polegających na zadaniu pokrzywdzonemu ciosu nożem

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualny
Autor:

Kwalifikacja prawna zdarzeń polegających na zadaniu pokrzywdzonemu ciosu nożem

Kwalifikacja prawna uderzenia pokrzywdzonego nożem zależy przede wszystkim od dwóch elementów: wywołanego skutku i formy winy. Ze względu na niebezpieczny charakter noża jako narzędzia przestępstwa istotna jest w tych przypadkach także możliwość postawienia zarzutu usiłowania skutku cięższego niż wywołany, czyli – najczęściej – usiłowania zabójstwa, gdy pokrzywdzony doznał jedynie uszczerbku na zdrowiu. Niniejszy komentarz przedstawia kazuistycznie typowe sytuacje i kwalifikacje prawne przyjmowane przez sądy. Ponadto, przedstawiona jest kwestia, czy posługiwanie się nożem może zostać uznane jako działanie ze szczególnym okrucieństwem, a więc jako typ kwalifikowany zabójstwa.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX