Kwalifikacja prawna zdarzeń polegających na uderzaniu pokrzywdzonego rękami - OpenLEX

Janczukowicz Krzysztof, Kwalifikacja prawna zdarzeń polegających na uderzaniu pokrzywdzonego rękami

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualny
Autor:

Kwalifikacja prawna zdarzeń polegających na uderzaniu pokrzywdzonego rękami

Kwalifikacja prawna przestępstw polegających na użyciu siły fizycznej wobec pokrzywdzonego to zagadnienie doniosłe praktycznie, a zarazem dość skomplikowane. Komplikacje wynikają z dwóch względów. Po pierwsze, prawo karne przewiduje wielość możliwych do zastosowania kwalifikacji prawnych, różniących się ze względu na skutek oraz formę winy (umyślność albo nieumyślność). Po drugie, sprawcy używają siły fizycznej w bardzo zróżnicowany sposób. Warto więc zawęzić rozważania do określonego rodzaju sytuacji, wyróżnionego właśnie ze względu na sposób działania, bo dzięki temu uniknie się tez ogólnikowych, a można dostarczyć szczegółowych dyrektyw i przykładów. W niniejszym komentarzu omówiono zdarzenia, w których działanie sprawcy polega na uderzaniu pokrzywdzonego wyłącznie rękami.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX