Kwalifikacja prawna wniosku o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych - OpenLEX

Pachucki Mirosław, Kwalifikacja prawna wniosku o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Kwalifikacja prawna wniosku o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

Pomoc publiczna w formie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowi dla przedsiębiorców zamierzających z niej skorzystać dogodną formę otrzymania pomocy ze strony Państwa. Analizując jednak to zagadnienie należy mieć na uwadze szczegółowe zasady udzielania pomocy publicznej w ogóle, bowiem skorzystanie z pomocy – nawet udzielonej przez organ państwowy – niesie ryzyko uznania jej przez Komisję Europejską za pomoc niedozwoloną lub nielegalną. Analiza przepisów dotyczących ulg podatkowych prowadzi do wniosku, że ich udzielenie w formie, która nie zostanie uznana za przysporzenie w ramach pomocy publicznej nie jest dopuszczalne z punktu widzenia przepisów o pomocy publicznej. Charakter ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych przesądza o jej pomocowym charakterze i co za tym idzie ulga może zostać udzielona tylko w formie pomocy publicznej (w tym także pomocy de minimis).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX