Janczukowicz Krzysztof, Kwalifikacja prawna kradzieży roweru zabezpieczonego zamknięciem

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Aktualny
Autor:

Kwalifikacja prawna kradzieży roweru zabezpieczonego zamknięciem

W niniejszym komentarzu rozpatrywana jest istotna praktycznie kwestia, czy kradzież roweru nieznajdującego się w zamkniętym pomieszczeniu, ale zabezpieczonego zamknięciem, jest kradzieżą w typie podstawowym, czy kradzieżą z włamaniem. Prezentowane jest stanowisko, że jest to kradzież z włamaniem.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX