Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Kto jest płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne za pracownika, który wykonuje na rzecz swojego pracodawcy umowę o dzieło zawartą z osobą trzecią?

Umowa o dzieło nie stanowi tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych ani ubezpieczenia zdrowotnego, co oznacza, że osoba zatrudniona tylko i wyłącznie na podstawie tej umowy w ogóle nie podlega ubezpieczeniom. Jednak w pewnych sytuacjach wynagrodzenie otrzymywane z tytułu umowy o dzieło podlega oskładkowaniu, m.in. gdy pracownik wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy, na podstawie umowy o dzieło zawartej z innym podmiotem. Ustalenie, kto w takim przypadku jest płatnikiem składek rodziło wiele wątpliwości. Ostatecznie Sąd Najwyższy rozstrzygnął, że płatnikiem składek jest pracodawca, a nie podmiot, z którym pracownik zawarł umowę o dzieło.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?