Matusiakiewicz Łukasz, Kto i co musi udowodnić w postępowaniu podatkowym, czyli o zasadzie prawdy obiektywnej w świetle art. 122 i 187 Ordynacji podatkowej - omówienie orzecznictwa

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Kto i co musi udowodnić w postępowaniu podatkowym, czyli o zasadzie prawdy obiektywnej w świetle art. 122 i 187 Ordynacji podatkowej - omówienie orzecznictwa

Zagadnienie rozkładu ciężaru dowodu w postępowaniu podatkowym oraz „kształtu” zasady prawdy obiektywnej budzi liczne kontrowersje zarówno na gruncie teoretycznym, jak i w praktyce sporów podatników z fiskusem. O ile bowiem, jak się wydaje, w postępowaniu cywilnym czy karnym łatwiej jest się kierować tradycyjnymi dla tych działów prawa regułami dowodzenia, o tyle w procedurze podatkowej nierzadko można dostrzec różnice stanowisk – także w orzecznictwie – co do zakresu obowiązku przyczyniania się strony do wyjaśnienia stanu faktycznego w postępowaniu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX