Dokowicz Marcin, Kształcenie doktorantów w świetle ustawy o Prawie o szkolnictwie wyższym i nauce

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Kształcenie doktorantów w świetle ustawy o Prawie o szkolnictwie wyższym i nauce

Prawem o szkolnictwie wyższym i nauce dokonano próby podniesienia jakości i efektywności kształcenia doktorantów poprzez wprowadzenie szkół doktorskich mających zmienić paradygmat tego kształcenia. W niniejszym komentarzu przedstawiono najważniejsze zmiany dotyczące tej formy kształcenia, z uwzględnieniem dotychczas dokonanych przez ustawodawcę zmian przepisów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX