Jerzy Janusz, Kryteria dopuszczenia odpadów na składowisku danego typu

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Kryteria dopuszczenia odpadów na składowisku danego typu

W prezentowanym komentarzu autor omawia procedurę związaną z dopuszczeniem odpadów do składowania na składowisku danego typu, opisując krok po kroku kolejne obowiązki wytwórców lub posiadaczy odpadów, jakie muszą być spełnione przed przekazaniem odpadów do unieszkodliwienia na składowisku oraz powinności zarządzającego składowiskiem w zakresie weryfikacji faktycznego dopełnienia wymagań stawianych przekazującym odpady.

Komentarz adresowany jest do wszystkich wytwórców i posiadaczy odpadów, którzy nie znajdują innego zastosowania dla posiadanych odpadów niż ich składowanie. Powinien być zarazem źródłem wiedzy dla podmiotów zarządzających składowiskami.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX