Culepa Michał, Krajowa podróż służbowa pracowników, zleceniobiorców, członków zarządu w aspekcie podatkowym

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 28 lutego 2013 r.
Autor:

Krajowa podróż służbowa pracowników, zleceniobiorców, członków zarządu w aspekcie podatkowym

Komentarz porusza kwestie związane z uprawnieniami przysługującymi pracownikom, zleceniobiorcom i członkom zarządu z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. W publikacji scharakteryzowano m.in. pojęcie podróży służbowej oraz określono wysokość diet, z uwzględnieniem czasu trwania podróży, a także prawo-podatkowe warunki zwrotu kosztów przejazdów, noclegów i innych wydatków. Komentarz uzupełniają przykłady praktyczne.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX