Pojedynek Agnieszka, Świderska Gertruda K., Koszty według rodzajów i ich rozliczenie - definicje, podstawowe pojęcia

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autorzy:

Koszty według rodzajów i ich rozliczenie - definicje, podstawowe pojęcia

W komentarzu omówiono definicje kosztów i strat oraz kosztów prostych i rodzajowych. Wskazano również, których kosztów nie można ujmować na kontach zespołu 4.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX