Makowski Kamil, Koszty udostępnienia informacji publicznej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualny
Autor:

Koszty udostępnienia informacji publicznej

Może zdarzyć się tak, że podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej będzie zmuszony ponieść koszty związane z dokonaniem tego zabiegu. Obowiązek poniesienia kosztów związany jest jedynie z trybem wnioskowym udostępniania informacji publicznej, co znaczy, że informacje udostępniane w inny sposób nie mogą rodzić po stronie wnioskodawcy żadnych kosztów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX