Bieżuński Paweł, Koszty postępowania klauzulowego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 30 czerwca 2023 r.
Autor:

Koszty postępowania klauzulowego

Klauzula wykonalności jest elementem tytułu wykonawczego, który stanowi podstawę egzekucji. Postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności jest postępowaniem autonomicznym zarówno od postępowania rozpoznawczego, jak i egzekucyjnego. Przedmiotem niniejszego komentarza jest charakter kosztów postępowania klauzulowego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX