Plucińska-Filipowicz Alicja, Koszty postępowania administracyjnego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualny
Autor:

Koszty postępowania administracyjnego

W publikacji omówiono zagadnienie rozstrzygania przez organ administracji o kosztach w postępowaniu administracyjnym. Szczególny nacisk położono na sytuacje, w których koszty postępowania obciążają stronę.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX