Laszczyńska Aleksandra, Koszty czynności windykacyjnych podejmowanych poza postępowaniem egzekucyjnym jako niedozwolone klauzule umowne

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 9 sierpnia 2007 r.
Autor:

Koszty czynności windykacyjnych podejmowanych poza postępowaniem egzekucyjnym jako niedozwolone klauzule umowne

W umowach o świadczenia pieniężne strony często określają czynności podejmowane przez jedną z nich na wypadek niewykonania zobowiązania przez drugą stronę. W praktyce pojawia się pytanie o zgodność tych regulacji z przepisami prawa, w tym czy takie postanowienia umowne określające koszty działań windykacyjnych nie są klauzulami abuzywnymi, w szczególności gdy prima facie koszty tych działań ustalone przez strony w umowie daleko odbiegają od rzeczywistych, poniesionych przez stronę kosztów tych czynności.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX