Korzystanie z fotografii obiektów budowlanych (uwarunkowania wynikające z ochrony praw autorskich) - OpenLEX

Golat Rafał, Korzystanie z fotografii obiektów budowlanych (uwarunkowania wynikające z ochrony praw autorskich)

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Korzystanie z fotografii obiektów budowlanych (uwarunkowania wynikające z ochrony praw autorskich)

Autor w komentarzu omawia kwestie korzystania z fotografii utrwalających obiekty budowlane. Jest to specyficzna sytuacja, w której wykorzystuje się równolegle wytwór twórczości fotograficznej jak i architektonicznej. Omówione zostały także przypadki, w których nie jest wymagana zgoda autora na wykorzystanie utworu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX