Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 30 lipca 2011 r.
Autor:

Korzyści z zatrudniania bezrobotnych

W komentarzu omówiono formy wsparcia finansowego, jakie może otrzymać pracodawca, który zatrudni osoby bezrobotne, skierowane do niego przez powiatowy urząd pracy. Jest to refundacja m.in.: kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego, organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych dla bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy oraz przyjęcie bezrobotnych na staż lub w celu odbycia przygotowania zawodowego dorosłych. Opracowanie, które ma pomóc pracodawcom w podjęciu decyzji o ewentualnym przyjęciu do pracy osoby z „pośredniaka” zawiera też informacje, jaka jest wysokość takiego wsparcia i jak się o nie starać.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?