Kania Marcin, Korzyści dla dłużnika z uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Korzyści dla dłużnika z uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego

Koncepcja postępowania restrukturyzacyjnego jest znana od lat. W myśl założeń art. 1 w związku z art. 3 ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne – dalej pr. restr. – samo postępowanie sprowadzać ma się do próby zawarcia pomiędzy stronami procesu, czyli dłużnikiem niewypłacalnym lub zagrożonym niewypłacalnością układu z wierzycielami lub przeprowadzenia w tym zakresie działań sanacyjnych, których celem jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika. Samo zaś postępowanie restrukturyzacyjne można przeprowadzić w kilu wariantach opisanych w art. 2 pr. rest.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX