Korygowanie błędów w księgach rachunkowych - OpenLEX

Dolna-Ciemniakowska Maria, Korygowanie błędów w księgach rachunkowych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Korygowanie błędów w księgach rachunkowych

Rzeczą naturalną jest, że podczas księgowania pracownik może popełnić błąd. Wiadomo, że nikt nie robi ich celowo, ale gdy się już zdarzą, należy je w odpowiedni sposób skorygować.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX