Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Nieaktualny
Autor:

Koronawirus - obowiązki dyrektorów, czas pracy i wynagradzanie nauczycieli i pracowników niepedagogicznych

Obok dotychczasowych regulacji o zawieszaniu zajęć w szkołach i placówkach, zostały wprowadzone dodatkowe rozwiązania prawne związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Dyrektorzy szkół i placówek powinni wnikliwie analizować nowe regulacje wprowadzane czasowo przez MEN. Odpowiadają również za należytą organizację pracy nauczycieli i pozostałych pracowników szkół i placówek w czasie, gdy uczniowie nie korzystają z dodatkowych ferii, a także za zapewnienie uczniom możliwości nauki w domach. Z tego względu materiał można polecić przede wszystkim dyrektorom oraz pracownikom szkół i placówek - zarówno tych publicznych jak i niepublicznych. Dyrektorzy niepublicznych szkół i placówek mogą wykonywać prezentowane w opracowaniu zadania kadrowe, jeżeli są upoważnieni do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy.

Niniejsze opracowanie uwzględnia najnowsze zmiany w zakresie wznawiania działalności jednostek oświatowych w ich siedzibach od maja 2020 r.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?